Per què ser soci de Provocant la Pau?

Ser soci/sòcia significa formar part d’alguna cosa gran, adquirint el compromís d’ajudar a acabar amb la desigualtat. Amb la teva aportació regular adquireixes un compromís actiu que serveix d’exemple als altres, motivant-los a seguir els teus passos.

Us recordem que la fundació Provocant la Pau es troba inclosa dins del tipus d’entitats recollides en l’article 16 de la Llei 49/2002, del 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals del mecenatge, i ha optat per l’aplicació del règim fiscal previst en la mateixa. Als donatius realitzats a favor d’aquesta entitat se’ls aplicarà el règim fiscal regulat en el Títol III de la Llei 49/2002.

Les modificacions de la llei fiscal milloren les condicions dels teus donatius:

 • Des de l’1 gener 2016 el que aportis a entitats benèfiques desgrava més en la teva declaració de la renda.
 • A més, si col·labores amb la mateixa entitat durant tres anys consecutius, encara et tornaran més a final d’any. D’aquesta manera, es premia la teva fidelitat.

Si una persona física vol que se li dedueixin els donatius en la declaració de la renda del proper any, ens ha de facilitar nom i cognoms, adreça i NIF per a poder comunicar-ho a Hisenda.

Si és persona jurídica ens ha de facilitar raó social, adreça i CIF per a poder comunicar-ho a Hisenda.

GRÀCIES!

  Fer-te soci
  Detalls de la donació


  Format 24 dígits: 2 codi país (ES), 2 dígits de control + 20 dígits del compte bancari
  Llegeixo i accepto l'avís legal i la política de privacitat

  * Camps obligatoris