Per a Provocant la Pau, la transparència i les bones pràctiques són dos aspectes molt importants.

Ens esforcem en respondre a la confiança dels donants, gestionant cada aportació amb agraïment i responsabilitat. Hem optat decididament per ser una organització cada vegada més eficient, ben gestionada, transparent i compromesa amb rendir comptes a la societat. Som molt professionals amb l’aplicació dels nostres fons i controlem la seva distribució des del lloc d’origen fins a la destinació final.

Volem destacar que som una organització lliure i independent: avaluem les necessitats i decidim quina ajuda és la més adequada, sense estar condicionats per interessos polítics o econòmics. Per a això, necessitem independència econòmica.

La nostra activitat està sotmesa als controls de les Administracions Públiques i comptem amb l’Assessoria Comptable i la Gestió Fiscal del Col·lectiu Ronda de Barcelona.

Informes econòmics

Memòries d’activitats i projectes