info@provocantlapau.com
+34 639.416.069

Actualitat, notícies

Creació de l’Institut de Salut de la Fundació Provocant la Pau

Missió
L’Institut de Salut de la Fundació Provocant la Pau està orientat a millorar la salut, fomentant el desenvolupament d’un estil de vida conscient, actiu i saludable, i estimulant els recursos necessaris per potenciar un ésser humà equilibrat i responsable de la seva salut.
 
Visió
L’ésser humà és una totalitat, una unitat plural de dimensions diferenciades i inseparables, un ésser integral que es desenvolupa dins d’un ambient; en ell influeixen característiques biològiques, psicològiques, socials i espirituals. És per això que enfoquem la salut de forma holística, comprenent que totes les parts de l’ésser humà estan íntimament interconnectades.
 
Promovem un model biopsicosocioespiritual de salut, proposant que el factor biològic (factors quimicobiològics), el psicològic (pensaments, emocions i conductes), l’espiritual i el social, tenen un paper significatiu en el context de la salut. D’aquesta manera, la salut s’entén millor en termes d’una combinació de factors.
 
Optem per un enfocament participatiu en els processos de salut. En aquest sentit, tenim reptes importants com promoure la salut, fomentar hàbits saludables i potenciar el sistema immunitari (alimentació sana, exercici, relaxació, quietud mental, interacció social, gestió emocional i afectiva, mantenir el contacte amb la llum del sol, amb l’aire, amb l’aigua, amb la terra, respirar profund: viure en contacte i comunió amb la Mare Terra per a connectar en la seva energia…)
Translate »