$0.00 donated
0 Donors

Laboratori Social

“T’ajudes, ens ajudes”

 

 1. Què és el Laboratori Social de la Fundació Provocant la Pau?

És un espai col·laboratiu per a mobilitzar coneixements i idees, en què un repte de la humanitat és excusa i catalitzador de processos d’investigació, reflexió, experimentació, disseny i desenvolupament de projectes interdisciplinaris.

El nostre model de laboratori treballa sobre la idea d’un futur imaginable i realitzable al mateix temps. On hi ha un somni, hi ha un camí. El seu funcionament s’alimenta d’idees provinents del camp artístic, social o cultural, passant de l’àmbit reflexiu al del canvi cultural i social.

En el nostre laboratori creem espais on integrem persones i col·lectius multidisciplinaris per a reflexionar i experimentar. Són també espais de formació, ja que es promou l’intercanvi de sabers i tots podem aprendre uns dels altres. La seva raó de ser és servir com a catalitzador per a les idees i l’acció: reflexionem, debatem, creem i sembrem per a facilitar processos de canvi.

 

 1. Quins són els objectius del nostre Laboratori Social?

 • Detectar un repte social complex.
 • Investigar sobre aquest repte.
 • Reflexionar sobre possibles solucions o accions que ajudin a afrontar aquest repte a llarg, mitjà i curt termini.
 • Recuperar i potenciar aquelles pràctiques innovadores que siguin significatives per al repte.
 • Experimentar amb projectes o accions que promoguin formes innovadores de solucions.
 • Establir connexions entre persones, grups i organismes estratègics a nivell local i internacional per a desenvolupar accions conjuntes sobre el repte.

 

 1. Quina és la metodologia de treball del nostre Laboratori Social?

La metodologia de disseny participatiu. Això vol dir involucrar activament a tots els actors/destinataris possibles en el procés per tal que el resultat s’integri amb necessitats i expectatives reals.

A unes preguntes inicials li segueix l’esforç posterior de treball individual i col·lectiu, a partir de la intel·ligència individual i social, la reflexió i la creativitat, l’experiència i l’experimentació, el pensament lògic i llenguatges expressius. Tot això es tradueix en accions i projectes que donen resposta al repte seleccionat. Tant important com la meta, és el camí.

 

 1. Quines activitats realitza el nostre Laboratori Social?

 • Tallers: són dispositius basats en una metodologia participativa, on els coneixements s’adquireixen a través d’una pràctica concreta i a partir dels coneixements i experiències prèvies dels participants.
 • Xerrades: es proposen com a espais d’intercanvi i debat sobre experiències i projectes significatius vinculats a problemàtiques socials i reptes de la humanitat.
 • Campanya d’educació en valors.

 

 1. Com està conformat un equip de treball del nostre Laboratori Social?

L’equip de treball del nostre Laboratori Social està conformat per persones de perfils multidisciplinaris i recorreguts professionals diversos; la sinèrgia rau en la proactivitat, la capacitat d’absorció de la novetat, d’adaptació al canvi i de predisposició a l’experimentació.

Aquí no hi ha professor o alumne. Cadascú és mestre i deixeble, cadascú pot compartir i aprendre.