Provocant la Pau realitza 2 presentacions als alumnes de l’Institut de Tecnificació d’Amposta sobre el tema dels refugiats i la recent “operació escalfor” impulsada per aquesta ONG en els camps de refugiats del nord de Grècia.