$0.00 donated
0 Donors

PROJECTE EDUCATIU: RÀDIO PALANGANA
Cap a un nou concepte de ràdio

Projecte inscrit en el Registre General de la Propietat Intel·lectual del Ministeri de Cultura amb el número d’assentament registral 00 / 2011 / 2596

És dur llevar-se cada matí escoltant males notícies. Cada vegada són menys les notícies positives i se’ls dóna un tracte marginal. Pareix que en molts de mitjans de comunicació social cada vegada es dedica més temps a successos i situacions negatives, que generen un impacte psicològic en les persones que les reben cada dia. La pluja de males notícies va minant la capacitat d’ànim, d’il·lusió, ens fa més desconfiats i disminueix la capacitat de compromís social. Pareix que la finalitat sigui desanimar les persones per a que es cregui que tot va malament i no és possible fer res de bo.

També s’aprecia en els darrers anys una politització creixent de molts mitjans de comunicació, la qual cosa porta una manipulació, una visió molt parcial de cada noticia i també censura, veto, discriminació…

Mai es pot perdre la capacitat de somiar, de ressaltar més la part positiva de las coses, les bones notícies, els bons projectes, les bones persones… Una missió important dels mitjans de comunicació seria divulgar més notícies esperançadores, accions positives, bones persones que estan fent el bé.

Com a resposta sorgeix la cançó “Ràdio Palangana” i aquest projecte, una altra manera de fer les coses: destacant per damunt de tot les bones notícies i les bones persones, que deixen bon sabor i un espai per a somiar, per a volar, per a tenir il·lusió, per a estimular el compromís per un món millor…

Bienvenidos a la onda… de Radio Palangana… que emite… lo que le da la gana!!!
10 de la mañana, me tiro de la cama, abro la ventana pa que entre el sol.
Enciendo la radio, miro el calendario, es duro levantarse sin una ilusión.
Harto de tanta manipulación, reservado el derecho de admisión,
quiero una radio que me haga volar…
y soñar… soñar, soñar, soñar sin miedo.
RADIO PALANGANA ES LA SOLUCIÓN, SIEMPRE DEJA BUEN SABOR.
RADIO PALANGANA ES LA SOLUCIÓN, VA DIRECTA AL CORAZÓN.
Radio clandestina, radio subversiva, ella no se guía por el Down Jones.
Dice lo que debe y nunca se vende, el mejor remedio pa la depresión.
Harto de tanta manipulación, reservado el derecho de admisión,
quiero una radio que me haga volar…
y soñar… soñar, soñar, soñar sin miedo.
RADIO PALANGANA ES LA SOLUCIÓN, SIEMPRE DEJA BUEN SABOR.
RADIO PALANGANA ES LA SOLUCIÓN, VA DIRECTA AL CORAZÓN.
Soñar, soñar, soñar sin miedo.
RADIO PALANGANA ES LA SOLUCIÓN, SIEMPRE DEJA BUEN SABOR.
RADIO PALANGANA ES LA SOLUCIÓN, VA DIRECTA AL CORAZÓN.
(disc “El Buscador”, P Jony, Kronborg Records, 2007)

La cançó es pot trobar al disc “El Buscador” de P Jony.
Disposem d’un video clip que acompanya el projecte publicat a YouTube


Provocant la Pau proposa que els joves en el seu centre educatiu puguin elaborar cada programa de Ràdio Palangana sota la coordinació d’un professor i enviar-lo por mail.

Els programes es van penjant en el podcast de Ràdio Palangana (www.radiopalanganaplp.blogspot.com), que serveix com a base de dades, per a escoltar els programes o consultar algun apartat concret.

Un projecte que uneix molts elements: educació en valors, imaginació, foment de la creativitat, noves tecnologies…
Un nou concepte de ràdio que intenta donar resposta a les inquietuds de la humanitat i al mateix temps implicar en això als més joves.

 1. Destacar la realitat positiva del nostre món (bones persones, bones accions, bons projectes, bones notícies), més abundants que las negatives, però que no són tan mostrades.
 2. Infondre l’esperança en el futur, sobretot en els més joves.
 3. Fomentar la capacitat de reacció, de somiar quelcom millor, de tenir ideals, de compromís social i de ganes de millorar el nostre benvolgut món.
 4. Desenvolupar la capacitat lectora, la comprensió de textos i l’expressió oral de l’alumnat.
 5. Conèixer i utilitzar les noves tecnologies de la informació amb una finalitat didàctica.
 6. Afavorir la capacitat de reflexió, anàlisi i síntesi de l’alumnat així com potenciar actituds creatives.
 7. Fomentar la comunicació i intercanvi d’idees entre els/les alumnes, realitzant un treball cooperatiu.
 8. Col·laborar en l’Educació en Valors de l’alumnat, potenciant una formació integral en el desenvolupament de la seva personalitat.
 9. Contribuir en l’aprenentatge de l’alumnat, a través de competències, en les seves dimensions bàsiques:
  1. Competència en comunicació lingüística.
  2. Competència de raonament matemàtic.
  3. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic i natural.
  4. Competència digital i tractament de la informació.
  5. Competència social i ciutadana.
  6. Competència cultural i artística.
  7. Competència i actituds per a seguir aprenent de forma autònoma al llarg de la vida.
  8. Competència per a l’autonomia i iniciativa personal.

 • Sintonia de fons: cançó Ràdio Palangana.
 • Presentació, que pot tenir els següents elements:
  • Donar la benvinguda amb aquestes o altres paraules: “Benvinguts a l’emissió de Ràdio Palangana, sempre al servei de la bona notícia”.
  • Es presenten els que parlen i des d’on fan el programa.
  • Es presenten breuement els continguts del programa.
 • Apartat “El text esperançat”: llegir un text generador de esperança. Citar l’autor i l’obra. Si és una cita, es pot fer un breu comentari (exemple: fragment d’algun testimoni esperançador, d’algun text sagrat, filosòfic, etc).
 • Apartat “El provocador de bones notícies”: Entrevista a algú del seu entorn que sigui això: un provocador o un generador de bones notícies.
 • “Publicitat alternativa”: Elaborar un anunci on no imperi el consumisme, l’egoisme, la competència o el sentir-se superiors als altres, sinó que fomenti bones actituds, hàbits i compromisos per un món millor.
 • Apartat “Notícies utòpiques”: Elaborar una o vàries notícies que voldríem escoltar perquè representen un avanç ètic en la humanitat, però que encara no s’han produït. Es tractaria de centrar-se en una notícia i elaborar una pluja d’idees sobre les possibles solucions a problemes actuals. Aprofundir i raonar amb dades la progressió fins arribar a la notícia. D’aquesta manera, Ràdio Palangana es converteix en la primera en anunciar les bones notícies que es produiran en la humanitat en los propers anys (exemples: s’atura el canvi climàtic, Cuba convoca eleccions democràtiques, s’atura la tala massiva de boscos tropicals, ETA deixa les armes i es converteix en associació benèfica, s’acaba l’explotació de menors, la fam, les guerres, l’atur, el terrorisme, etc). Les notícies poden ser d’àmbit local, regional, nacional o internacional, o una de cada apartat.
 • “Compromís por un món diferent”: els/les alumnes fan el seu compromís per a aconseguir un món millor, diferent, alternatiu, amb valors, bé partint de les seves realitats més properes i immediates (classe, centre educatiu, família, amics, poble o ciutat) o abastant entorns més generals i amb una vocació més universal.
 • Comiat: sintonia final (cançó Ràdio Palangana) i s’acomiada el programa.

 • Per tal de facilitar la consulta dels temes, de les notícies i de cada programa a la web de la radio, s’enviarà una fitxa tècnica, juntament amb l’àudio de la gravació.
 • Format de presentació de l’àudio: mp3.
 • Mail d’enviament del programa i la fitxa: radiopalangana@gmail.com
 • Per qualsevol consulta sobre els mitjans tècnics necessaris per a gravar i editar els programes, demanar informació al mail de Ràdio Palangana.

 • Data d’enregistrament:
 • Nom del centre:
 • Localitat:
 • Província:
 • País:
 • Llengua del programa:
 • Noms dels/de les que fan el programa:
 • Curs:
 • Nom del professor que el supervisa:
 • Assignatura que imparteix:
 • Correu electrònic de contacte:
 • Resum del guió:
  • Cita del text esperançat (autor, obra, editorial, capítol):
  • Entrevista a (nom i missió, càrrec, funció o professió):
  • Anunci sobre:
  • Notícies utòpiques (titulars):
  • Compromís:

 

Descarregar mitjans:

Ràdio Palangana, fitxa tècnica
Ràdio Palangana, guió